Πρώτες ύλες

 Ίνα μαλλιού
Αριστερά : Ίνα μαλλιού, μικροφωτογραφία σε μεγένθυνση 2600:1. Δεξιά : Σχεδίασμα ίνα μαλλιού Μερινός.

Η βασική μονάδα ύλης που χρησιμοποιείται στην κλωστοϋφαντουργία είναι η ίνα. Οι ίνες ανάλογα με την προέλευσή τους διακρίνονται σε φυσικές και τεχνητές.
Οι Φυσικές ίνες ταξινομούνται σε τρεις ομάδες:
Ζωικές.
Φυτικές.
Ορυκτές.
Με την ανάπτυξη της οργανικής χημείας κατά τον 20ο αιώνα αρχίζει και η παραγωγή των Τεχνητών ινών που διακρίνονται σε ίνες που παράγονται από φυσικό πολυμερές (Viscose, Rayon) και από συνθετικό πολυμερές (Nylon). Υπάρχουν επίσης ανόργανες ίνες όπως οι μεταλλικές και οι υάλινες (Υαλοβάμβακας).