Τραβηκτικό σύστημα

Τραβηκτικό σύστημα σε κλώστρια
Αριστερά: Τραβηκτικό σύστημα σε κλώστρια. Διακρίνονται οι τρεις πιεστικοί ρόλοι. Δεξιά: Τραβηκτικό σύστημα σε κλώστρια, όπου έχουν σηκωθεί οι πιεστικοί ρόλοι. Διακρίνεται το πρόνημα που μετατρέπεται σε νήμα.

Στο Σύρτη, στην Προγνέστρια και στην Κλώστρια υπάρχει το Τραβηκτικό Σύστημα Ράβδων που σκοπό έχει να μειώνει τη μάζα της εισαγόμενης, σε αυτό, πρώτης ύλης.
Το τραβηκτικό σύστημα αποτελείται συνήθως από τρία ζευγάρια ράβδων και πιεστικών ρόλων, που περιστρέφονται με διαφορετικές ταχύτητες. Καθώς η πρώτη ύλη (φυτίλι, πρόνημα) εισέρχεται στο πρώτο ζευγάρι ράβδου – ρόλου συγκρατούνται πολλές ίνες, ενώ οι υπόλοιπες πιάνονται από το δεύτερο ζευγάρι ράβδου – ρόλου που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το πρώτο και περιστρέφονται με μεγαλύτερη ταχύτητα.
Το ίδιο συμβαίνει και με το τρίτο ζευγάρι που η ταχύτητα περιστροφής είναι μεγαλύτερη από των άλλων ζευγαριών: ΄Έτσι επιτυγχάνεται η σταδιακή λέπτυνση της πρώτης ύλης