Χτενίστρια

Χτενίστρια
Πολλά φυτίλια από το σύρτη μαζεύονται το ένα δίπλα στο άλλο και σχηματίζουν ¨βάτα¨. Αυτή η βάτα τροφοδοτείται στη χτενίστρια. Το βασικό εξάρτημα αυτής της μηχανής είναι το ¨χτένι¨ και ο χτενιστικός κύλινδρος, που με παλινδρομικές κινήσεις εισχωρεί τα ¨δόντια¨ του στη μάζα της βάτας με αποτέλεσμα να τη χτενίζει αφαιρώντας ξένες ύλες και κοντές ίνες.

Το φυτίλι που εξάγεται από το λανάρι δεν είναι τελείως απαλλαγμένο από τις ξένες ύλες. Οι δε ίνες που αποτελούν το φυτίλι ποικίλουν σε μήκος.
Για την παραγωγή νημάτων υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητη η απομάκρυνση όλων των ξένων υλών καθώς και εκείνων των ινών που το μήκος τους είναι μικρότερο ενός καθορισμένου. Αυτός είναι ο σκοπός του χτενίσματος που γίνεται στη Χτενίστρια.
Το παραγόμενο φυτίλι είναι αρκετά ομοιόμορφο. Το χτένισμα σαν επεξεργασία παρεμβάλλεται μεταξύ των διαφόρων περασμάτων των φυτιλιών από τους σύρτες.