Τεχνολογία Πλεκτικής

Πλεκτομηχανή
Ενώ οι ευθύγραμμες πλεκτομηχανές έχουν τις κουταλοβελόνες τους σε ευθεία διάταξη, οι κυκλικές τις έχουν πάνω σε ένα κύλινδρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργίας πλεκτών ενδυμάτων χρησιμοποιούνται κυκλικές μηχανές, των οποίων η διάμετρος του κυλίνδρου είναι ανάλογη του μεγέθους του σώματος για το οποίο προορίζονται.

Η δημιουργία πλεκτού υφάσματος γίνεται είτε χειρονακτικά (χειροπλεκτική) ή μηχανικά με τη χρήση πλεκτομηχανών. Υπάρχουν ευθύγραμμες και κυκλικές πλεκτομηχανές υφαδιού. Οι πλεκτομηχανές χρησιμοποιούν κουταλοβελόνες. Οι κουταλοβελόνες είναι απαραίτητες για τη δημιουργία πλέξης.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία πλεκτομηχανών, που χαρακτηρίζονται από τη διάταξη των πλακών (ευθύγραμμες), τον αριθμό των κυλίνδρων (κυκλικές), την πυκνότητα των βελονών, τη διάμετρο των κυλίνδρων, τον τρόπο πλέξης.