Οριζόντιος Αργαλειός

Οριζόντιος Αργαλειός
Η πρώτη σημαντική εξέλιξη του αργαλειού ήταν η ταυτόχρονη εκτύλιξη του στημονιού και περιτύλιξη του παραγόμενου υφάσματος. Στη συνέχεια, η εισαγωγή των “τελάρων” διευκόλυνε στο άνοιγμα του στημονιού, απ’ όπου περνούσε το υφάδι με τη βοήθεια της “σαΐτας”.

Κατά τον 13ο αιώνα μ.Χ. στην Ευρώπη, ο κάθετος αργαλειός παραγκωνίστηκε και τη θέση του πήρε ο οριζόντιος αργαλειός, γνωστός από το 3.000 π.Χ. στην αρχαία Αίγυπτο. Η Βίβλος παρέχει την πληροφορία ότι η Δαλιδά, θέλοντας να ανακαλύψει το μυστικό της σωματικής δύναμης του Σαμψών, ύφανε τα μαλλιά του χρησιμοποιώντας την τεχνική του πρωτόγονου οριζόντιου αργαλειού.
Οι θεμελιώδεις λειτουργίες του οριζόντιου αργαλειού παραμένουν μέχρι σήμερα αναλλοίωτες, όπως επινοήθηκαν πριν από χιλιετηρίδες. Οι διάφορες αλλαγές ή τροποποιήσεις στόχευαν στη βελτίωση των μηχανικών μέσων. Σημαντική βελτίωση ήταν η επινόηση της ιπτάμενης σαΐτας, η οποία σημάδεψε την αρχή της Βιομηχανικής Επανάστασης. Η εισαγωγή περισσότερων “τελάρων” διεύρυνε την ποικιλία των υφαντικών σχεδίων, για να φθάσουμε στους αυτοματισμούς ενός σύγχρονου αργαλειού.