Προετοιμασία Νημάτων

Προετοιμασία Νημάτων
Το στημόνι καθορίζει το πλάτος του παραγόμενου τελικού υφάσματος, το οποίο βεβαίως περιορίζεται από το ωφέλιμο πλάτος του αργαλειού. Το δε μήκος των νημάτων στημονιού καθορίζει το μήκος του υφάσματος. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται νήματα διαφόρων χρωμάτων, θα πρέπει τα νήματα να τοποθετηθούν ανάλογα με το επιθυμητό σχέδιο.

Τα νήματα υφαδιού και στημονιού χρειάζονται κάποια προετοιμασία πριν αρχίσει η ύφανση. Για τα νήματα υφαδιού απαιτείται το Μασούρισμα, ενώ η προετοιμασία του στημονιού ολοκληρώνεται σε τρία στάδια: το Διάσιμο, το Κολλάρισμα και το Μίτωμα.
Με το Διάσιμο γίνεται μια ομοιόμορφη και παράλληλη τακτοποίηση των νημάτων σε ορισμένο πλάτος και περιτύλιξή τους με σταθερή τάση στο Ρόλο του στημονιού.
Επειδή τα νήματα στημονιού υπόκεινται σε ισχυρές εφελκυστικές τάσεις κατά τη διάρκεια της ύφανσης, πρέπει να είναι αρκετά μεγάλης αντοχής. Μια αύξηση της αντοχής των νημάτων γίνεται με το Κολλάρισμα.
Η τοποθέτηση των νημάτων στημονιού στον αργαλειό γίνεται με το Μίτωμα.
Συγκεκριμένα, τα νήματα πρέπει να περαστούν μέσα από τα “μάτια” των μιταριών και από τις θυρίδες του “χτενιού”. Το μίτωμα γίνεται σύμφωνα με το προκαθορισμένο σχέδιο υφάσματος.