Υφαντική – Υφαντό ύφασμα

H δομή ενός υφαντού υφάσματος
Παρατηρώντας τη δομή ενός υφαντού υφάσματος, διαπιστώνεται ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του, διασταυρώνονται κάθετα μεταξύ τους. Τα νήματα μεγάλου μήκους, αποτελούν το στημόνι, το οποίο τοποθετείται κατά μήκος του υφάσματος, ενώ το νήμα που διασταυρώνεται κάθετα με τα νήματα στημονιού ονομάζεται υφάδι και τοποθετείται κατά πλάτος του υφάσματος.

Υφαντική είναι το σύνολο των μεθόδων και των διαδικασιών παραγωγής υφαντών υφασμάτων.
Η αφετηρία της Υφαντικής τέχνης χάνεται στα βάθη της αρχαιότητας, όπου ο πρωτόγονος άνθρωπος ασχολείται με τη χορτοπλεκτική και καλαθοπλεκτική και γενικότερα με τη διαπλοκή μακρόστενων ταινιών από φλούδες κλαδιών. Με το πέρασμα του χρόνου, η παραγωγή νημάτων και η χρήση τους στην Υφαντική θα δημιουργήσει τα πρώτα ενδύματα, που θα αντικαταστήσουν εκείνα που είναι φτιαγμένα από δέρματα ζώων.
Για τη δημιουργία υφαντού υφάσματος χρησιμοποιούνται νήματα που παράγονται από την Κλωστική. Μετά την κατάλληλη προετοιμασία των νημάτων, ακολουθεί η διαδικασία της ύφανσης, που γίνεται στον αργαλειό.