Μονοτυπική μηχανή

Μονοτυπική μηχανή
Μονοτυπική μηχανή Προέλευση: Α.Σ.Ε. Γ. Τόττης

Μονοτυπική μηχανή με πληκτρολόγιο (monotype keyboard) για διάτρηση ρολού χαρτιού και χυτήριο (composition caster) για τη χύτευση των στοιχείων του κειμένου.
Κατασκευή: MONOTYPE, Αγγλία