Τυπογραφικό πιεστήριο

Τυπογραφικό πιεστήριο
Χειροκίνητο τυπογραφικό πιεστήριο Προέλευση: HELLENIC STEEL

Χειροκίνητο τυπογραφικό πιεστήριο τύπου Boston.
Η μέθοδος εκτύπωσης είναι η επίπεδη αναγλυφοτυπία.
Η φόρμα εκτύπωσης έχει διαστάσεις: 15 x 10 εκατοστά.
Κατασκευή: Ελληνικά Μηχανουργεία, μοντέλο “ΚΡΟΝΟΣ”, Αθήνα.