Γέννηση της Γραφής

Στήλη από μαύρο βασάλτη
Ανακαλύφθηκε το 1799 στο Δέλτα του Νείλου κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο. Πρόκειται για μία στήλη από μαύρο βασάλτη με το κείμενο ενός διατάγματος του 196 π.Χ. γραμμένο στα ιερογλυφικά, στη λαϊκή γραφή της Αιγύπτου και τα ελληνικά. Η χρήση τριών γλωσσών στο ίδιο κείμενο επέτρεψε την αποκρυπτογράφηση της Ιερογλυφικής γραφής.

Η γραφή κάνει την εμφάνισή της την 4η χιλιετία π.Χ. στην περιοχή μεταξύ Τίγρη και Ευφράτη στη Μεσοποταμία. Αιτία γέννησης της γραφής ήταν η ανάγκη καταγραφής των οικονομικών ανταλλαγών της εποχής. Αρχικά λειτούργησε ως ένα λογιστικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στους υπολογισμούς για την καταγραφή ειδών και για εμπορικές ανταλλαγές.
Το 3500 – 3300 π.Χ. έχουμε την εμφάνιση της Σουμερικής γραφής στην Κάτω Μεσοποταμία, η οποία μετατρέπεται στη Σφηνοειδή γραφή, που εξαπλώνεται στην Εγγύς Ανατολή.
Το 3100 π.Χ. εμφανίζεται η Ιερογλυφική γραφή στην Αίγυπτο, ενώ η Κινέζικη γραφή γεννιέται τη 2η χιλιετηρίδα π.Χ.
Τον 10ο π.Χ. αιώνα το Φοινικικό αλφάβητο εξαπλώνεται στις χώρες της Μεσογείου, ενώ το 800 π.Χ. οι Έλληνες εφευρίσκουν το αλφάβητο με φωνήεντα.