Ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία

Ελληνικό τυπογραφικό στοιχείο
Ελληνικό τυπογραφικό στοιχείο.

Ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία χαράκτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν πολύ νωρίς (Aldus Manutius – 1500, Claude Garamond – 1545), αλλά έξω από τον Ελλαδικό χώρο εξαιτίας της πτώσης του Βυζαντίου.
Ελληνικοί χαρακτήρες δημιουργήθηκαν από τους: Giambattista Bodoni στην Πάρμα το 1793, Firmin Didot στο Παρίσι το 1830 και B.G. Teubner στη Λειψία το 1850 μεταξύ άλλων.
Η περίοδος της Τουρκοκρατίας, αλλά και η ανυπαρξία τυπογραφικής έρευνας αμέσως μετά, καθήλωσε τα ελληνικά στοιχεία στους σχεδιασμούς του 19ου αιώνα.
Μόνο μετά τη λήξη της δεκαετίας του 1960, με τον εξελληνισμό λατινικών γραμματοσειρών όπως οι Univers Greek, Helvetica Greek, Optima Greek, Century Greek κ.α. βελτιώθηκε η κατάσταση.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 παρουσιάστηκαν οι πρώτες σύγχρονες ελληνικές γραμματοσειρές από έλληνες σχεδιαστές.