Η εξάπλωση της τυπογραφίας στην Ευρώπη

Τυπογράφος - στοιχειοθέτης
Διακρίνονται αριστερά ο τυπογράφος – στοιχειοθέτης, η κάσα του και δεξιά δύο εργάτες στο πιεστήριο.

Η τυπογραφία εξελίχθηκε περισσότερο στη Γερμανία. Μέχρι το 1500 υπήρχαν τυπογραφεία σε 200 τουλάχιστον πόλεις και είχαν τυπωθεί 30.000 περίπου συγγράμματα.
Στην Ιταλία η τυπογραφία έφτασε το 1464, όταν δύο από τους συνεργάτες του Γουτεμβέργιου, οι Σβανχάϊμ και Πάνναρτς εγκαταστάθηκαν εκεί.
Στη Γαλλία την τέχνη της τυπογραφίας τη δίδαξαν το 1469 τρεις Γερμανοί τεχνίτες, ο Μ. Φριμπούργκερ, ο Μ. Κραντς και ο Ο. Γκέριγκ, ενώ κατά τον 18ο αιώνα διακρίθηκαν οι Διδότοι. Στην Αγγλία το πρώτο τυπογραφείο άνοιξε στη Οξφόρδη το 1479. Στις Κάτω Χώρες διέπρεψαν στην Αμβέρσα οι Ελζεβίρ (1580-1700).