Η Λινοτυπία

Λινοτυπική μηχανή
Λινοτύπης ενώ χειρίζεται λινοτυπική μηχανή.

Για να αντιμετωπιστεί η μαζική παραγωγή εντύπων, αναπτύχθηκαν μέθοδοι αυτοματοποιημένης στοιχειο-θεσίας: η λινοτυπία και η μονοτυπία.
Η λινοτυπική μηχανή επινοήθηκε το 1884 από τον Όσμαρ Μεργκεντάλερ. Για 80 περίπου χρόνια αποτελούσε βασικό μέσο στοιχειοθεσίας, εξασφαλίζοντας πολλαπλάσια παραγωγή σε σχέση με το σύστημα στοιχειοθεσίας με το χέρι.
Τα τελευταία χρόνια η διάδοση της μονοτυπίας και κυρίως η εμφάνιση της φωτοσύνθεσης έχουν περιορίσει τη χρήση της λινοτυπίας.