Η Μονοτυπία

Μονοτυπία
Στη φωτογραφία απεικονίζονται δύο μονάδες που χρησιμοποιούνται στη μονοτυπία: Επάνω αριστερά το πληκτρολόγιο (Keyboard) και κάτω αριστερά το δοχείο χυτεύσεως (caster).

Μέθοδος στοιχειοθεσίας με μεμονωμένα στοιχεία (χαρακτήρες) και όχι με συμπαγή γραμμή, όπως στη λινοτυπία.
Η πρώτη μονοτυπική μηχανή κατασκευάστηκε το 1887 από τον Αμερικανό Τόλμπερτ Λάνστον.
Το μονοτυπικό σύστημα στοιχειοθεσίας είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για παραγωγή βιβλίων που περιλαμβάνουν σύμβολα και αριθμούς.
Συγκρινόμενη με τη λινοτυπία έχει το πλεονέκτημα ότι οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν χωρίς αναστοιχειοθεσία ολόκληρης της σειράς.