Η Τυπογραφία στην Ελλάδα μέχρι το 1821

Η πρώτη έκδοση των «Απάντων» του Ομήρου
Η πρώτη έκδοση των «Απάντων» του Ομήρου. Έκδοση που επιμελήθηκε ο Δημήτριος Δαμιλάς, Φλωρεντία, 1488.

Το πρώτο ελληνικό βιβλίο ήταν η “Γραμματική” του Κωνσταντίνου Λάσκαρη, που τυπώθηκε το 1476 στο Μιλάνο, με στοιχεία που χάραξε ο Αντώνης Δαμιλάς.
Η πρώτη απόπειρα δημιουργίας τυπογραφείου ελληνικής ιδιοκτησίας έγινε στο Χάνδακα της Κρήτης, το 1486. Το 1509 ο Ζαχαρίας Καλλιέργης συγκρότησε στη Βενετία το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο.
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η παραγωγή του ελληνικού βιβλίου πραγματοποιείται ουσιαστικά εκτός Ελλαδικού χώρου, στη Βενετία, στη Βιέννη και στο Παρίσι.