Η Φωτοσύνθεση

Μηχανή φωτοσύνθεσης
Μηχανή φωτοσύνθεσης καθοδηγούμενη από διάτρητη ταινία.

Πρόκειται για την επιλογή και την προβολή, σε φωτογραφικό φιλμ, όλων των στοιχείων ενός κειμένου, τα οποία στη συνέχεια αναπαράγονται και συνθέτουν ένα πιστό αντίγραφο του πρωτότυπου.
Οι πρώτες φωτοστοιχειοθετικές μηχανές εμφανίσθηκαν το 1945.
Η εποχή της στοιχειοθεσίας κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, αρχίζει στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Σήμερα η προγραμματισμένη με υπολογιστή στοιχειοθεσία έχει κυριαρχήσει.