Πρώτες μηχανικές εκτυπώσεις

Σελίδα από τη Βίβλο του Γουτεμβέργιου
Σελίδα από τη Βίβλο του Γουτεμβέργιου που τυπώθηκε το 1455. Η προετοιμασία της έκδοσης άρχισε το 1450 και διήρκεσε πέντε χρόνια. Τυπώθηκε σε δύο τόμους και σε περισσότερα από 200 αντίγραφα.

Πατέρας της μηχανικής εκτύπωσης θεωρείται ο Γουτεμβέργιος.
Ενώ κινητά τυπογραφικά στοιχεία είχαν ήδη κατασκευαστεί από τον Ολλανδό Λαυρέντιο Κοστέρ, ο Γουτεμβέργιος ήταν εκείνος που συνέλαβε την ιδέα της τυπογραφικής μεθόδου στο σύνολό της.
Οι πρώτες δοκιμαστικές εργασίες του Γουτεμβέργιου πραγματοποιήθηκαν στο Στρασβούργο το 1436 και ήταν λαϊκά, θρησκευτικά βιβλία.
Το 1455 τύπωσε τη “Βίβλο”, το πρώτο βιβλίο μαζικής παραγωγής, που για πολλούς είναι το καλύτερο και αρτιότερο τεχνικά βιβλίο που τυπώθηκε ποτέ.