Βαθυτυπία (Γκραβούρα)

Βασικές αρχές βαθυτυπίας.
Βασικές αρχές βαθυτυπίας.

Στην Γκραβούρα τα μέρη που θα τυπωθούν χαράζονται μέσα στην πλάκα και είναι χαμηλότερα από τα άλλα. Γεμίζονται με μελάνι, το οποίο μεταφέρεται στο χαρτί με την εφαρμογή πίεσης και αναρρόφησης.
Η εκτύπωση γκραβούρας είναι μια διεργασία, κατά την οποία η μεταφορά μελανιού στο χαρτί επιτυγχάνεται από μικρές εγκοπές, οι οποίες είναι βυθισμένες μέσα στην εκτυπωτική επιφάνεια.
Καθώς το βάθος ή και το πλάτος των εγκοπών ενδέχεται να ποικίλει, μεταφέρονται διαφορετικές ποσότητες μελανιού στα διάφορα σημεία, ώστε να επιτυγχάνονται λεπτές διαφοροποιήσεις στον τόνο.