Η “επανάσταση” του Γουτεμβέργιου

Τυπογραφία
Διακρίνονται οι τυπογράφοι να στοιχειοθετούν και να τυπώνουν με την πρέσα. Οι τυπωμένες σελίδες είναι κρεμασμένες για να στεγνώσει η μελάνη.

Ο Γουτεμβέργιος ήταν ο εφευρέτης της μεταλλικής μήτρας, με τη οποία διευκολύνθηκε η κατασκευή κινητών μεταλλικών στοιχείων. Επινόησε την τυπογραφική μέθοδο στο σύνολό της: μήτρα, χυτά στοιχεία, στοιχειοθεσία, χειροκίνητο πιεστήριο και τυπογραφική μελάνη.
Αν και δημιούργησε μία μεγάλη επιχείρηση με περισσότερα από 20 άτομα (ξυλουργούς, χημικούς, μεταλλουργούς, σχεδιαστές), εντούτοις τα έξοδα της έκδοσης της “Βίβλου” ξεπέρασαν τις οικονομικές του δυνατότητες.
Το 1468 ο Γουτεμβέργιος πεθαίνει φτωχός αφού το τυπογραφείο του είχε ήδη πτωχεύσει.