Η τυπογραφική μέθοδος

Εκτύπωση
(Α) Συνθετήριο (Β) Μεταλλικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετούσαν το υλικό για εκτύπωση.

Οι τυπογράφοι είχαν τα στοιχεία τους σε “κάσες”, που είχαν ξεχωριστές θήκες για κάθε τύπο γράμματος.
Σχημάτιζαν τις λέξεις που ήθελαν παίρνοντας χωριστά στοιχεία, τοποθετώντας τα μαζί σε μία θήκη, το “συνθετήριο” (στοιχειοθεσία). Όταν τοποθετούσαν αρκετές αράδες, τις μετέφεραν σε έναν πάγκο ώσπου να ετοιμαστούν και άλλες σελίδες.
Το υλικό για εκτύπωση το τοποθετούσαν σε ένα μεταλλικό πλαίσιο με λωρίδες και ξύλινες σφήνες, για να το συγκρατούν σταθερά στη θέση του.
Μετά το τοποθετούσαν στο πιεστήριο, τα στοιχεία μελανώνονταν και ένα φύλλο χαρτιού πιεζόταν επάνω (αναγλυφοτυπία).