Κινητά μεταλλικά στοιχεία

Κινητά μεταλλικά στοιχεία
Το γράμμα χαραζόταν σε ένα κομμάτι μετάλλου (1) με ένα αιχμηρό όργανο (2). Το γράμμα χρησιμοποιόταν (1) σαν καλούπι και λιωμένο ρευστό μέταλλο χυνόταν μέσα σ’ αυτό (4). Το γράμμα που παραγόταν έτσι απεικονίζεται στο (3).

Δημιουργία των πρώτων κινητών μεταλλικών στοιχείων: το γράμμα χαραζόταν σε ένα κομμάτι μετάλλου με ένα αιχμηρό όργανο και χρησιμοποιούταν σαν καλούπι, όπου λιωμένο ρευστό μέταλλο χυνόταν μέσα σ’ αυτό.
Όλα τα γράμματα της αλφαβήτου παράγονταν με τον τρόπο αυτό και ύστερα τοποθετούνταν μαζί, με την βοήθεια μιας ειδικής λαβίδας. Τα κενά ανάμεσα στις λέξεις φτιάχνονταν με την προσθήκη μεταλλικών στοιχείων που δεν είχαν γράμματα επάνω τους.
Όταν ετοιμάζονταν με τον τρόπο αυτό μια ολόκληρη σελίδα, τη συγκρατούσαν με σπάγκο.