Λιθογραφία

Λιθογραφικό Πιεστήριο
Στη διπλανή εικόνα παρουσιάζεται ένα Όφσετ Λιθογραφικό Πιεστήριο.

Αρχικά, το είδωλο του αντικειμένου που θέλουμε να εκτυπώσουμε σχεδιάζεται με λιπαρό μολύβι πάνω στη λιθογραφική πλάκα και στη συνέχεια η πλάκα υγραίνεται. Όταν κατόπιν απλωθεί λιπαρή μελάνη στην πλάκα, το νερό την εμποδίζει να διαβρέξει όλα εκείνα τα σημεία που δεν έχουν σχεδιαστεί και έτσι αυτή συγκεντρώνεται στα σημεία που θέλουμε να εκτυπώσουμε.
Η σύγχρονη λιθογραφική εκτύπωση γίνεται με το σύστημα όφσετ, δηλαδή η πλάκα δεν μεταβιβάζει το μελάνι απευθείας στο χαρτί, αλλά πρώτα αποτυπώνει την απεικόνιση σε έναν λαστιχένιο κύλινδρο, από τον οποίο η απεικόνιση τυπώνεται στο χαρτί.