Λινοτυπία

 Λινοτυπική μηχανή
Σχηματική παράσταση λινοτυπικής μηχανής. α) πληκτρολόγιο, β) μαγκαζίνο, γ) μήτρες χαρακτήρων, δ) συνθετήριο, ε) χυτήριο.

Μέθοδος στοιχειοθεσίας. Ο λινοτύπης χτυπά το κείμενο που πρόκειται να τυπωθεί στο πληκτρολόγιο (α). Με κάθε χτύπημα κατεβαίνει από το μαγκαζίνο (β) η αντίστοιχη μήτρα (γ), που μαζί με τις άλλες που ακολουθούν, σχηματίζει κάθε αράδα (δ).
Επακολουθεί η μεταφορά μετάλλου στο χυτήριο (ε) και ο σχηματισμός της αράδας, η οποία στη συνέχεια στερεοποιείται και βγαίνει σε ειδική υποδοχή, δίπλα στο πληκτρολόγιο. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της σελιδοποίησης του κειμένου, της διόρθωσης και της εκτύπωσης.
Η εμφάνιση της μονοτυπίας και αργότερα της φωτοσύνθεσης περιόρισαν τη χρήση της λινοτυπίας κυρίως στην έκδοση εφημερίδων.