Μέθοδος Όφσετ

Μέθοδος Όφσετ
Αριστερά: διάγραμμα βασικού μηχανισμού της offset λιθογραφίας. Δεξιά: Μικρή offset μηχανή κάθετης σχεδίασης.

Τυπογραφική μέθοδος κατά την οποία η εκτύπωση κειμένων και εικόνων δεν γίνεται με τυπογραφικά στοιχεία, αλλά με φωτοχημική δράση.
Κατά τη μέθοδο αυτή, αρχικά φωτογραφίζονται τα κείμενα σε ειδικό φιλμ και στη συνέχεια το φιλμ τοποθετείται πάνω σε μια φωτοευαίσθητη πλάκα, η οποία εκτίθεται στο φως. Μ’ αυτόν τον τρόπο το κείμενο του φιλμ μεταφέρεται φωτοχημικά στη λιθογραφική πλάκα, η οποία συγκρατεί το μελάνι στα σημεία που πρόκειται να τυπωθούν, ενώ στα υπόλοιπα σημεία που θα μείνουν κενά συγκρατεί μόνο νερό.
Στη συνέχεια το περιεχόμενο της πλάκας μεταφέρεται σ’ έναν ελαστικό κύλινδρο, απ’ τον οποίο γίνεται τελικά η εκτύπωση στο χαρτί.