Μονοτυπία

Μονοτυπία
Αφαίρεση μεμονωμένων χαρακτήρων από μονοτυπική στοιχειοθετική μηχανή.

Μέθοδος στοιχειοθεσίας, μεταγενέστερη της λινοτυπίας. Στη μονοτυπία το κείμενο γράφεται πάνω σε χάρτινη ταινία με μικρές τρύπες. Οι ταινίες αυτές περνάνε μετά από το χυτήριο, όπου γίνεται σε χωριστά σημεία το χύσιμο του κειμένου.
Το αποτέλεσμα της στοιχειοθεσίας με μονοτυπία είναι καλύτερο ποιοτικά από της λινοτυπίας και οι διορθώσεις γίνονται πιο εύκολα, είναι όμως μέθοδος ακριβή και επειδή ο αριθμός των γραμμάτων που περιέχει η κάσα της μηχανής είναι περιορισμένος, πρέπει να σταματάει η μηχανή και να διαλύονται οι μήτρες που έχουν ήδη τυπωθεί.
Σήμερα, τόσο η μονοτυπία όσο και η λινοτυπία έχουν αντικατασταθεί από τη φωτοσύνθεση.