Περιστροφική Εκτύπωση

Κυλινδρικό πιεστήριο
Κυλινδρικό πιεστήριο στο οποίο τυπωνόταν μια αμερικάνικη εφημερίδα το 1846.

Η αρχή του κυλινδρικού πιεστηρίου είναι η εξής:
Tο υλικό που θα τυπωθεί μεταφέρεται σε έναν ή πολλούς κυλίνδρους και όταν οι κύλινδροι αυτοί μελανωθούν η εκτύπωση μεταβιβάζεται στο χαρτί, που έρχεται σε επαφή μαζί τους καθώς περιστρέφονται.