Το Χαρτί

Παραδοσιακή κατασκευή γιαπωνέζικου χαρτιού
Παραδοσιακή κατασκευή γιαπωνέζικου χαρτιού

Το χαρτί εφευρέθηκε στην Κίνα τον 2ο αιώνα μ.Χ. Οι Κινέζοι προσπάθησαν να το κατασκευάσουν με διάφορα υλικά, πριν χρησιμοποιήσουν τις ίνες λιναριού, που έδωσαν την πιο καλή ποιότητα. Τα στελέχη του λιναριού τα έβαζαν στο νερό για να ξεχωρίσουν οι ίνες, ύστερα τις έπλεναν και τις κοπάνιζαν. Έτσι οι ίνες έδιναν έναν πολτό που, μαζί με νερό και άμυλο, οδηγούσαν στο χαρτί.
Από τους Κινέζους μετά από καιρό θα γνωστοποιηθεί η μέθοδος στους Γιαπωνέζους και στους Μογγόλους τον 8ο αιώνα, που θα τη μεταβιβάσουν στους Πέρσες της Σαμαρκάνδης, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τη διδάξουν στους ʼραβες εμπόρους. Οι τελευταίοι θα εισάγουν το χαρτί στην Ισπανία και τη Σικελία. Το 13ο αιώνα σημαντικά εργοστάσια χαρτιού ήταν εγκατεστημένα στην Ευρώπη.