Κατηγορίες
Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση «Προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 27 Μαΐου 2016.

Το «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας» (στο εξής «ΚΔΕΜΤ») προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την ανάληψη της θέσης Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, με Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέροντας τα προσόντα τους όπως αυτά αποδεικνύονται από νόμιμα έγγραφα.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης και τα δικαιολογητικά υποβολής εδώ.
Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής για την πρόσκληση εδώ.

Δημοσιεύτηκε 21 Απριλίου, 2016