Κατηγορίες
Δραστηριότητες Νέα

Παράταση αναστολής λειτουργίας για το κοινό μέχρι τις 27/4/2020

Ενημερώνουμε πως σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, το ΝΟΗΣΙΣ παρατείνει την αναστολή λειτουργίας του για το κοινό μέχρι και τις 27/4/2020.

Δημοσιεύτηκε 6 Απριλίου, 2020