Κατηγορίες
Δραστηριότητες Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Περί ανέμων και υδάτων-ΝΕΟ εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, το πρόγραμμα «Περί Ανέμων και Υδάτων», που σχεδιάστηκε από την επιστημονική ομάδα εκπαιδευτικής μετεωρολογία του ΕΑΑ/ meteo.gr, εντάσσεται στις εκπαιδευτικές δράσεις του ΝΟΗΣΙΣ.

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα σύγχρονο μάθημα φυσικής εξολοκλήρου διαδραστικό. Η δομή του είναι συμβατή με τη ύλη που περιλαμβάνει το μάθημα της φυσικής του σχολείου σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσαρμόζεται κάθε φορά στις μαθησιακές ανάγκες και τις γνώσεις των μαθητών που το παρακολουθούν.

Τα παιδιά θα κατανοήσουν τις απεικονίσεις ενός μετεωρολογικού χάρτη, το σχηματισμό μιας καταιγίδας και ενός ανεμοστρόβιλου, τη δημιουργία ενός κεραυνού, θα γνωρίσουν τα βαρομετρικά συστήματα και τα βασικά είδη των νεφών, ενώ μέσα από τις πειραματικές διαδικασίες θα εμπεδώσουν τη διαδικασία δημιουργίας της βροχής, του σχηματισμού ενός νέφους και τη σάρωση ενός ψυχρού μετώπου.

Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
Διάρκεια: 90’
Μέγιστος αριθμός παιδιών: 25
Ημέρα διεξαγωγής: Παρασκευή
Εισιτήριο: 5€

Για κρατήσεις:
Μαριάννα Παπανδρέου, τηλ: 2310 483 000, εσωτ. 2
Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 9.00 – 13.00

Δημοσιεύτηκε 26 Μαρτίου, 2019