Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρακτικό Αξιολόγησης για την θέση ΕΠΙΚΟΙΝ2019 – ΜΝΑΕ

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για την θέση “Στέλεχος τηλεφωνικής υποστήριξης / επικοινωνίας” με κωδικό θέσης ΕΠΙΚΟΝ2019

Μπορείτε να βρείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Δημοσιεύτηκε 21 Ιανουαρίου, 2020