Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρακτικό αξιολόγησης για τη θέση ΕΜΨDRNOESIS2020

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για την θέση “εμψυχωτή για Εκπαιδευτικά Προγράμματα” με κωδικό θέσης ΕΜΨDRNOESIS2020

Μπορείτε να βρείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Δημοσιεύτηκε 30 Ιανουαρίου, 2020