Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για Χειριστή Τηλεφωνικού Κέντρου

Προκήρυξη θέσης μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για Χειριστή Τηλεφωνικού Κέντρου
Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας χειριστή τηλεφωνικού κέντρου:

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

« ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ που πρέπει να ληφθούν υπόψη:
– Στη σελίδα 4 της προκήρυξης, στη χρονική διάρκεια λήξης της σύμβασης εκ παραδρομής αναφέρεται ως λήξη η “30η Ιουνίου 2020” αντί του ορθού “30η Ιουνίου 2023”.
– Στη σελίδα 8 της προκήρυξης, επίσης εκ παραδρομής αναφέρεται η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων “28 /12/2023” αντί του ορθού “28/12/2022”.»

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28/12/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση tanis@noesis.edu.gr
Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

Δημοσιεύτηκε 9 Δεκεμβρίου, 2022