Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα Προκήρυξης θέσης ερευνητή

Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού (Κωδικός Θέσεων: ΕΡΕΥΝ01) στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΚΜΡ6-0240621 με τίτλο «ECOZOO – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» της Πράξης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ECOZOO – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής

Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ

Παρακαλούμε να υποβάλλετε γραπτά τα ερωτήματα σας με email στη διεύθυνση info@noesis.edu.gr

Δημοσιεύτηκε 18 Μαρτίου, 2022