Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης για Χειριστή Προσομοιωτή για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας του ΚΔΕΜΤ

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας Χειριστή Προσομοιωτή:

Μία θέσης για Χειριστή Προσομοιωτή για την στελέχωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας του ΚΔΕΜΤ.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14/10/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση tanis@noesis.edu.gr

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

Δημοσιεύτηκε 29 Σεπτεμβρίου, 2022