Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων – ΝΟΗΣΙΣ 2020

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ‘ΝΟΗΣΙΣ’ στο πλαίσιο της υποχρέωσης του κατά νόμο για τη διενέργεια ελέγχου των ετήσιων Οικονομικών του Καταστάσεων έτους 2020,  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική προσφορά ελέγχου η οποία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), καταθέτοντας κλειστό φάκελο στα γραφεία του, επί της οδού 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 57001, έως την καταληκτική ημερομηνία στις 2/4/2021 και ώρα 16:00 μ.μ.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Η επιλογή του τελικού αναδόχου θα πραγματοποιηθεί έπειτα από συνεκτίμηση παραγόντων όπως των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και του τελικού κόστους αυτών.

Για κάθε πληροφορία, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον κο Ευάγγελο Αφθονίδη, e-mail: afthonidis at noesis.edu.gr, τηλ: 2310 483000, εσωτερικό 129.

Δημοσιεύτηκε 18 Μαρτίου, 2021