Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων 2021 – ΝΟΗΣΙΣ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ‘ΝΟΗΣΙΣ’ στο πλαίσιο της υποχρέωσης του κατά νόμο για τη διενέργεια ελέγχου των ετήσιων Οικονομικών του Καταστάσεων έτους 2021,  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική προσφορά ελέγχου η οποία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), καταθέτοντας κλειστό φάκελο στα γραφεία του, επί της οδού 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 57001, έως την καταληκτική ημερομηνία στις 10/11/2021 και ώρα 16:00 μ.μ.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Η επιλογή του τελικού αναδόχου θα πραγματοποιηθεί έπειτα από συνεκτίμηση παραγόντων όπως των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και του τελικού κόστους αυτών.

Για κάθε πληροφορία, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον κο Ευάγγελο Αφθονίδη, τηλ: 2310 483000, εσωτερικό 129.

Δημοσιεύτηκε 20 Οκτωβρίου, 2021