Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ερευνητικού έργου

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «“ECOZOO” – Επιστημονικό Θεματικό Πάρκο» με κωδικό ΚΜΡ6-0240621, το οποίο χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και της Ελλάδας, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, για το παρακάτω έργο:
«Μελέτη τεχνικών προδιαγραφών και αρχιτεκτονικής εφαρμογών πληροφόρησης και έξυπνων συσκευών».

Δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ.

Δημοσιεύτηκε 9 Δεκεμβρίου, 2022