Κατηγορίες
System 2020 Νέα

SySTEM 2020 – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο Horizon 2020

Έργο «SySTEM 2020: Connecting Science Learning Outside The Classroom», χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, πρόγραμμα Horizon 2020 (H2020-SwafS-2016-17)
Προϋπολογισμός 2.999.982,00€

Το έργο SySTEM 2020 εστιάζει στη μάθηση των Φυσικών Επιστημών έξω από το σχολείο (μη τυπική εκπαίδευση). Στο πλαίσιο αυτό, θα καταγράψει το χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, θα αξιολογήσει μια σειρά από διαθεματικά προγράμματα με σκοπό να σχεδιάσει τις καλύτερες αρχές για τους εκπαιδευτές σε αυτό το χώρο και θα εξετάσει την οικολογία της μάθησης (learning ecology) σε ατομικό επίπεδο, σχεδιάζοντας και δοκιμάζοντας πιλοτικά εργαλεία αυτο-αξιολόγησης. Το έργο θα εμπλέξει άτομα ηλικίας 9–20 ετών από ομάδες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, γυναίκες, πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα από οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές, ΑΜΕΑ, τα οποία έχουν μικρή εκπροσώπηση στις επιστήμες STEM-Science, Technology, Engineering, Mathematics (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά).

Το ΝΟΗΣΙΣ συμμετέχει ως συνεργάτης – third party στην ομάδα της ECSITE–The European Network of Science Centers and Museums (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων).

Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο 2018 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο 2021.

 

Δημοσιεύτηκε 7 Σεπτεμβρίου, 2018