Αρχείο κατηγορίας System 2020

Έργο SySTEM 2020 – διαδικτυακό σεμινάριο

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, το ΝΟΗΣΙΣ διοργάνωσε ένα διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) διάρκειας 2 ωρών για την προώθηση του έργου SySTEM2020. Το webinar πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και εκπαιδευτική τεχνολογία, το οποίο διοργανώνεται από το τμήμα Φυσικής, της σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Πιο συγκεκριμένα, το webinar παρακολούθησαν 12 μελλοντικοί και εν ενεργεία καθηγητές Φυσικής, καθώς και οι 2 εισηγητές (ένας ομότιμος καθηγητής και ένας επίκουρος καθηγητής της Διδακτικής των ΦΕ) του μαθήματος «Σχεδιασμός και διεξαγωγή μη τυπικών μορφών δράσεων».

Στη διάρκεια της δράσης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε ορισμένα από τα παραδοτέα του έργου, τον διαδραστικό χάρτη και την εργαλειοθήκη με τις αρχές σχεδιασμού δραστηριοτήτων σε μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα. Την παρουσίαση ακολούθησε μια σειρά ερωτημάτων, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για μια πραγματικά εποικοδομητική συζήτηση ανάμεσα στους εκπροσώπους του ΝΟΗΣΙΣ και τους συμμετέχοντες στο webinar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έργο SySTEM 2020 – 2ο newsletter

Για το 2ο newsletter του έργου SySTEM 2020 και όλα τα νέα  για τις δραστηριότητες τυπικής και άτυπης (εκτός σχολείου) μάθησης των Φυσικών Επιστημών που αναπτύσσονται στην Ευρώπη πατήστε πατήστε εδώ.

Ελάτε μαζί μας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο SySTEM2020

Mapping science learning outside the classroom in Europe with SySTEM 2020

We are looking for organisations that offer science learning outside the classroom across Europe! Put your organisation on the #SySTEM2020map by filling in our questionnaire. Do you organise after-school programmes or summer camps? Or science activities at the local library, musea, makerspace or festivals? Are you in charge of a popular science magazine, involve kids online in science activities or another initiative that offers #STEAM learning? Join the Europe-wide network! Find all information here: https://system2020.education/get-involved/

Δημοσιεύτηκε από SySTEM 2020 στις Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Το ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SySTEM2020 αναζητά φορείς από την Ελλάδα που προσφέρουν εξωσχολικά προγράμματα σχετικά με την επιστήμη!

Διοργανώνετε εξωσχολικά ή καλοκαιρινά προγράμματα ή δραστηριότητες σχετικές με την επιστήμη σε βιβλιοθήκες, μουσεία ή φεστιβάλ; Είστε υπεύθυνος επιστημονικού περιοδικού, διοργανώνετε on line επιστημονικές δράσεις για παιδιά ή άλλες πρωτοβουλίες που προσφέρουν #STEM γνώσεις;

Ελάτε μαζί μας στο Ευρωπαϊκό δίκτυο και τοποθετήστε τον φορέα σας στον χάρτη #SySTEM2020map.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://system2020.education/get-involved/.

Έργο SySTEM 2020 – συμμετοχή στη συνάντηση co-design

Το ΝΟΗΣΙΣ συμμετείχε στο Co –  design meeting του έργου SySTEM2020 στο Ελσίνκι (18-19/03/2019) με την Μαρία Καρνέζου και την Ελεάνα Μπάλλα από το τμήμα εκπαιδευτικών προγράμματων. Co-design είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ανάδοχος ενός έργου (στην περίπτωση του SySTEM2020 οι main partners και third parties) σχεδιάζουν τις δράσεις τους μαζί με αυτούς, που θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του έργου (εκπαιδευτικοί, κ.ά.), προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική και πρακτική αξία των αποτελεσμάτων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Aalto University και συμμετείχαν περίπου 60 άτομα (main partners και third parties). Η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε την υλοποίηση workshops με τη συμμετοχή όλων. Το περιεχόμενό τους εστίαζε σε θέματα, τα οποία πραγματεύεται και μελετά το SySTEM2020, όπως engagement (εμπλοκή), inclusion (συμπερίληψη) και assessment (αξιολόγηση) στην μη τυπική έκφραση της εκπαίδευσης για τις Φυσικές Επιστήμες (informal science education).

Έργο SySTEM 2020: Εφαρμογές σε σχολικές ομάδες-α’ φάση

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης υλοποίησης του έργου SySTEM 2020 επισκέφθηκαν το ΝΟΗΣΙΣ σχολικές ομάδες από το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου – Κορδελιού, το 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. Συνολικά συμμετείχαν 60 μαθητές, οι οποίοι αρχικά συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με την εμπλοκή τους με δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης, στη συνέχεια πήραν μέρος σε ένα δίωρο εργαστήριο tinkering και τέλος παρακολούθησαν προβολή στο Πλανητάριο.

Μετά από 6 μήνες, στη δεύτερη φάση του έργου, προγραμματίζεται οι ίδιοι μαθητές να συμπληρώσουν και πάλι σχετικό ερωτηματολόγιο για την επίδραση των δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SySTEM 2020 – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο Horizon 2020

Έργο «SySTEM 2020: Connecting Science Learning Outside The Classroom», χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, πρόγραμμα Horizon 2020 (H2020-SwafS-2016-17)
Προϋπολογισμός 2.999.982,00€

Το έργο SySTEM 2020 εστιάζει στη μάθηση των Φυσικών Επιστημών έξω από το σχολείο (μη τυπική εκπαίδευση). Στο πλαίσιο αυτό, θα καταγράψει το χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, θα αξιολογήσει μια σειρά από διαθεματικά προγράμματα με σκοπό να σχεδιάσει τις καλύτερες αρχές για τους εκπαιδευτές σε αυτό το χώρο και θα εξετάσει την οικολογία της μάθησης (learning ecology) σε ατομικό επίπεδο, σχεδιάζοντας και δοκιμάζοντας πιλοτικά εργαλεία αυτο-αξιολόγησης. Το έργο θα εμπλέξει άτομα ηλικίας 9–20 ετών από ομάδες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, γυναίκες, πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα από οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές, ΑΜΕΑ, τα οποία έχουν μικρή εκπροσώπηση στις επιστήμες STEM-Science, Technology, Engineering, Mathematics (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά).

Το ΝΟΗΣΙΣ συμμετέχει ως συνεργάτης – third party στην ομάδα της ECSITE–The European Network of Science Centers and Museums (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων).

Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο 2018 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο 2021.