Κατηγορίες
System 2020 Νέα

Έργο SySTEM 2020 – διαδικτυακό σεμινάριο

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, το ΝΟΗΣΙΣ διοργάνωσε ένα διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) διάρκειας 2 ωρών για την προώθηση του έργου SySTEM2020. Το webinar πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και εκπαιδευτική τεχνολογία, το οποίο διοργανώνεται από το τμήμα Φυσικής, της σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Πιο συγκεκριμένα, το webinar παρακολούθησαν 12 μελλοντικοί και εν ενεργεία καθηγητές Φυσικής, καθώς και οι 2 εισηγητές (ένας ομότιμος καθηγητής και ένας επίκουρος καθηγητής της Διδακτικής των ΦΕ) του μαθήματος «Σχεδιασμός και διεξαγωγή μη τυπικών μορφών δράσεων».

Στη διάρκεια της δράσης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε ορισμένα από τα παραδοτέα του έργου, τον διαδραστικό χάρτη και την εργαλειοθήκη με τις αρχές σχεδιασμού δραστηριοτήτων σε μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα. Την παρουσίαση ακολούθησε μια σειρά ερωτημάτων, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για μια πραγματικά εποικοδομητική συζήτηση ανάμεσα στους εκπροσώπους του ΝΟΗΣΙΣ και τους συμμετέχοντες στο webinar.

 

Δημοσιεύτηκε 18 Δεκεμβρίου, 2020