Κατηγορίες
System 2020 Νέα

Έργο SySTEM 2020 – συμμετοχή στη συνάντηση co-design

Το ΝΟΗΣΙΣ συμμετείχε στο Co –  design meeting του έργου SySTEM2020 στο Ελσίνκι (18-19/03/2019) με την Μαρία Καρνέζου και την Ελεάνα Μπάλλα από το τμήμα εκπαιδευτικών προγράμματων. Co-design είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ανάδοχος ενός έργου (στην περίπτωση του SySTEM2020 οι main partners και third parties) σχεδιάζουν τις δράσεις τους μαζί με αυτούς, που θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του έργου (εκπαιδευτικοί, κ.ά.), προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική και πρακτική αξία των αποτελεσμάτων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Aalto University και συμμετείχαν περίπου 60 άτομα (main partners και third parties). Η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε την υλοποίηση workshops με τη συμμετοχή όλων. Το περιεχόμενό τους εστίαζε σε θέματα, τα οποία πραγματεύεται και μελετά το SySTEM2020, όπως engagement (εμπλοκή), inclusion (συμπερίληψη) και assessment (αξιολόγηση) στην μη τυπική έκφραση της εκπαίδευσης για τις Φυσικές Επιστήμες (informal science education).

Δημοσιεύτηκε 22 Μαρτίου, 2019