Κατηγορίες
Taste Νέα

Έργο TASTE – συνάντηση στη Μόντενα της Ιταλίας

Στο πλαίσιο του Erasmus plus ευρωπαϊκού έργου TASTE, κατά το πενθήμερο 1-5 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκαν στη Μόντενα της Ιταλίας η πρώτη κινητικότητα/ανταλλαγή μαθητών και καθηγητών στο πλαίσιο της δράσης Teaching – Learning activities και το πρώτο δια ζώσης transnational project meeting.

To ΝΟΗΣΙΣ εκπροσώπησε η Ελεάνα Μπάλλα, υπεύθυνη διαχείρισης του έργου για τον φορέα.

Στο πλαίσιο της πρώτης κινητικότητας μαθητών, στη Μόντενα συναντήθηκαν 42 συνολικά μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθηγητές τους από τα τέσσερα συνεργαζόμενα σχολεία και στελέχη από τα 3 πλανητάρια που συμμετέχουν στο έργο.

Κύριος σκοπός της κινητικότητας των μαθητών ήταν να πραγματοποιηθούν οι πρώτες εφαρμογές προκειμένου να αξιολογηθεί η δουλειά που μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί από τους εταίρους πάνω στα παραδοτέα του έργου, τα οποία αφορούν σε διδακτικές ενότητες,  πλανηταριακή παρουσίαση, full dome videos και kits διατάξεων.

Στη διάρκεια του πενθημέρου έλαβαν χώρα οι πιλοτικές εφαρμογές επτά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη αρχική εκδοχή της real time πλανηταριακής παρουσίασης και παρουσιάστηκαν δύο από τα 5 full dome videos, καθώς και οι αρχικές εκδοχές 3 διατάξεων του συνολικού kit.

Οι χώροι που φιλοξένησαν μαθητές και εκπαιδευτικούς, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες ήταν οι εγκαταστάσεις του Λυκείου Tassoni και του Πλανηταρίου Francesco Martino.

Οι 42 μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες των 8 μαθητών και έχοντας ως facilitator έναν καθηγητή/στέλεχος, έλαβαν μέρος σε όλες τις δραστηριότητες, τις οποίες κατόπιν και αξιολόγησαν με μια σύντομη φόρμα ανατροφοδότησης.

Πέραν του βασικού κορμού, που αφορούσε στην πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση όλων των παραδοτέων, το πρόγραμμα της ανταλλαγής μαθητών περιλάμβανε ξενάγηση στο λύκειο Tassoni, στο Πλανητάριο, σε επιλεγμένα αξιοθέατα στην πόλη της Μόντενα, καθώς και ημερήσια εκδρομή σε γειτονική πόλη της Βερόνα.

Δημοσιεύτηκε 10 Μαΐου, 2022