Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσεων για Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας εμψυχωτών:

 

Τρεις θέσεις έκτακτου προσωπικού- Εμψυχωτής εκπαιδευτικών δράσεων και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Μία θέση έκτακτου προσωπικού- Εμψυχωτής εκπαιδευτικών δράσεων- παρουσίαση πειραμάτων

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12/10/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση iliadou@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

Δημοσιεύτηκε 27 Σεπτεμβρίου, 2022