Κατηγορίες
Tinkering Νέα

Tinkering EU – τρίτη συνάντηση του έργου

Το τρίτο project meeting του έργου Tinkering EU: science capital for all, πραγματοποιήθηκε στο ΝΟΗΣΙΣ στις 13 & 14 Μαϊου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση της υποβολής του interim report του έργου, οι μέχρι τώρα ενέργειες των εταίρων (εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, επισκέψεις των teacher ambassadors με τις τάξεις τους, αναζήτηση του social inclusion expert), καθώς και τα ερευνητικά εργαλεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν (observation & reflection tool).

Τα εργαλεία αυτά, στην τελική τους μορφή, η οποία διαμορφώθηκε με τις παρατηρήσεις / προτάσεις των teacher ambassadors, που τα χρησιμοποίησαν ήδη πιλοτικά, και των εταίρων στη διάρκεια της συνάντησης, θα επικοινωνηθούν στους εκπαιδευτικούς, για να προετοιμαστούν και να τα χρησιμοποιήσουν όταν επισκεφθούν με τις τάξεις το ΝΟΗΣΙΣ την επόμενη σχολική χρονιά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε 20 Μαΐου, 2019