Κατηγορίες
Tinkering Νέα

Tinkering EU – ευρωπαϊκό πρόγραμμα

tinkering-EU2-01programme

Tinkering EU: Building Science Capital for All
2017-1-IT02-KA201-036513
χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+
www.museoscienza.org/tinkering-eu2

Το “Tinkering EU: Building Science Capital for All” είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με διεθνείς συνεργασίες, που χρησιμοποιεί την καινοτόμα εκπαιδευτική προσέγγιση “Tinkering” για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αι. και του Κεφαλαίου της Επιστήμης για νέους από μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες.

Το “Tinkering” είναι μία καινοτόμα εκπαιδευτική προσέγγιση, που εισήγαγε το Exploratorium στο Σαν Φρανσίσκο. Προωθεί τη δόμηση της γνώσης στο πλαίσιο της κατασκευής προσωπικών τεχνουργημάτων και δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντας να «σκέφτονται με τα χέρια τους», ώστε να κατανοήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες για όλη τους τη ζωή. Το Κεφάλαιο της Επιστήμης αντλεί από το έργο του Pierre Bourdieu και συμπυκνώνει τις διάφορες επιρροές, που μπορεί να έχουν οι εμπειρίες ενός νέου στην επιστημονική του ταυτότητα και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικές με την επιστήμη. Προσφέρει μια διαφορετική οπτική της εκπαίδευσης και της ενασχόλησης με τις φυσικές επιστήμες και είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη ενεργών πολιτών, της απασχόλησης και της κοινωνικής συμμετοχής.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Tinkering” απευθύνεται σε μαθητές από 8 ως 14 ετών (Δημοτικό και Γυμνάσιο), εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους σε μουσεία, με τις παρακάτω δραστηριότητες:
• Δράσεις “Tinkering” σε μουσεία και στη συνέχεια εργασία στη σχολική τάξη.
• Μια σειρά από σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους σε μουσεία.
• Μια ηλεκτρονική έκδοση, όπου θα αναλύεται η σχέση μεταξύ “Tinkering” και του Κεφαλαίου της Επιστήμης.
• Ένα εργαλείο αναστοχασμού για εκπαιδευτικούς, για να εξετάσουν την επίδραση του συγκεκριμένου έργου στη δουλειά τους.
• Διάφορες επικοινωνιακές δράσεις σε τοπικού, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Μία Ευρωπαϊκή κοινότητα με πρακτικές που θα εστιάσει στη χρήση του “Tinkering” και του Κεφαλαίου της Επιστήμης.

Το πρόγραμμα είναι η συνέχεια του ‘Tinkering: Contemporary Education for the Innovators of Tomorrow’, που χρηματοδοτήθηκε από το πρώτο Erasmus+, που εφάρμοσε την καινοτόμα εκπαιδευτική προσέγγιση του “Tinkering” σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με δραστηριότητες και πηγές σε ενήλικες και εκπαιδευτές, σε τυπικούς και άτυπους εκπαιδευτικούς φορείς.

Συμμετέχοντες
National Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci – Ιταλία – συντονιστής
• University of Cambridge – Ηνωμένο Βασίλειο
• NEMO Science Museum – Ολλανδία
• Science Gallery Dublin – Ιρλανδία
• CosmoCaixa – Ισπανία
• Science Centre Network – Αυστρία
• NOESIS – Ελλάδα
Το Tinkering Studio of the Exploratorium του Σαν Φρανσίσκο συμμετέχει με συμβουλευτικό ρόλο στο έργο.

Επικοινωνία
Ελισάβετ Κωνσταντίνου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Προβολής
ΝΟΗΣΙΣ
6ο χμ Θεσσαλονίκης- Θέρμης , 57001 Θέρμη, Ελλάδα
Email: konstantinou@noesis.edu.gr
Τηλ: +30 2310 483 000, εσωτ. 105
Fax: +30 2310 483 020

Δημοσιεύτηκε 27 Φεβρουαρίου, 2018