Κατηγορίες
Noesis Blogs

To Blog των εκπαιδευτικών

Το «Blog των εκπαιδευτικών»  αποτελεί μια πρωτοβουλία του ΝΟΗΣΙΣ, η οποία στόχο έχει να ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα με αφορμή το πρόγραμμα E- learning και τα προϊόντα του. Δείτε τις ιστορίες κινουμένων σχεδίων σχετικές με την επιστήμη και την τεχνολογία, πειραματιστείτε με τα εικονικά εργαστήρια φυσικής, παίξτε με τα on-line games!  Εγγραφείτε στο blog και αποτυπώστε τις εντυπώσεις σας, τις ιδέες σας για το πώς θα μπορούσε  αυτό το υλικό να αποτελέσει εργαλείο στην τάξη!

Μετά την εγγραφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας αναβαθμίσουμε σε “συντάκτη” και να μεταφέρετε τις εμπειρίες σας στην κοινότητα.

Αν είστε εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας, δείτε το blog των δασκάλων εδώ

Αν είστε εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας, δείτε το blog των καθηγητών εδώ

 

Δημοσιεύτηκε 12 Νοεμβρίου, 2014