Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Βοηθού Λογιστή μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΚΔΕΜΤ

Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας Βοηθού Λογιστή:

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 27/12/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση afthonidis@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

Δημοσιεύτηκε 7 Δεκεμβρίου, 2022