Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με πλήρη απασχόληση

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τις συνημμένες προκηρύξεις έξι (6) θέσεων της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Εκθέσεων (πλήρους απασχόλησης).

Ακολουθούν οι προκηρύξεις των θέσεων:

01- Βοηθός συντονιστής (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών)
Κωδικός Θέσης: «Βοηθός Συντονιστής 2023»
Δείτε την προκήρυξη εδώ.

02 – Βοηθός Ταμίας  (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών)
Κωδικός θέσης: Βοηθός Ταμίας 2023
Δείτε την προκήρυξη εδώ.

03 – Βοηθός Πλανηταρίου (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών)
Κωδικός θέσης: Βοηθός Πλανηταρίου 2023
Δείτε την προκήρυξη εδώ.

04 – Βοηθός Επικοινωνίας (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών)
Κωδικός θέσης: Βοηθός Επικοινωνίας 2023 
Δείτε την προκήρυξη εδώ.

05 – Βοηθός Τεχνίτης Εκθέσεων (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών)
Κωδικός θέσης: Βοηθός Τεχνίτης Εκθέσεων 2023
Δείτε την προκήρυξη εδώ.

06 – Χειριστής Προσομοιωτή (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών)
Κωδικός θέσης: Χειριστής Προσομοιωτή 2023
Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 20/11/2023 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση tanis@noesis.edu.gr .

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

 

Δημοσιεύτηκε 3 Νοεμβρίου, 2023