Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης «Γραμματεία Υποστήριξης Τηλεφωνικού Κέντρου – Έργων και Υπηρεσιών»

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας: Γραμματεία Υποστήριξης Τηλεφωνικού Κέντρου – Έργων και Υπηρεσιών.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 1/12/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση sotiriadou@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

 

Δημοσιεύτηκε 3 Νοεμβρίου, 2022